Başkent Üniversitesi Ekin Ön Kuluçka Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Zeliha Eser
Başkent Üniversitesi Ekin Ön Kuluçka Merkezi Müdürü