Davranış Bilimleri Uzmanı
Kunter Kurt
Davranış Bilimleri Uzmanı